Luận Văn Thạc Sĩ Nghiên Cứu Hiện Trạng Và Đề Xuất Giải Pháp Thu Gom, Xử Lý Nước Thải Sinh Hoạt Cho 3 Phường Hội Hợp

Discussion in 'Chuyên Ngành Kỹ Thuật Môi Trường' started by nhandanglv123, May 22, 2020.

 1. nhandanglv123

  nhandanglv123 Active Member

  [​IMG]
  Nghiên Cứu Hiện Trạng Và Đề Xuất Giải Pháp Thu Gom, Xử Lý Nước Thải Sinh Hoạt Cho 3 Phường Hội Hợp, Đồng Tâm Và Tích Sơn Của Thành Phố Vĩnh Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc
  Thành phố Vĩnh Yên là trung tâm hành chính, chính trị, kinh tế, văn hóa của tỉnh Vĩnh Phúc, bao gồm 9 đơn vị hành chính (07 phường và 02 xã) với tổng diện tích tự nhiên 50,8km2, dân số là 175.000 người (2017) [7]. Ngày 23/10/2014, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 1909/QĐ-TTg công nhận thành phố Vĩnh Yên là đô thị loại II trực thuộc tỉnh Vĩnh Phúc [14]. Đây là Quyết định quan trọng, là động lực để tiếp tục đầu tư xây dựng và phát triển thành phố với quy mô lớn trên mọi lĩnh vực, xứng đáng với vai trò, vị trí của đô thị trung tâm hành chính - chính trị, văn hóa -xã hội, an ninh, quốc phòng của tỉnh. Từ ngày tái lập tỉnh Vĩnh Phúc (1997), thành phố Vĩnh Yên luôn duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh, vững chắc; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tăng nhanh dịch vụ - thương mại; giảm tỷ trọng nông nghiệp và phát triển bền vững với tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân đạt 21,89%.
  • Luận văn thạc sĩ khoa học
  • Chuyên ngành Kỹ thuật môi trường
  • Người hướng dẫn: TS. Trần Thiện Cường PGS. TS. Trần Thị Hồng
  • Tác giả: Đinh Văn Hiệp
  • Số trang: 71
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại Học Khoa Học Tự Nhiên - Đại Học Quốc Gia Hà Nội 2019
  Link Download
  https://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/69648
  https://drive.google.com/uc?id=1oYvXEK0s9lODkmnIzxjkfAmoNYfLYkC3
   

Share This Page