Luận Án Tiến Sĩ Nghiên Cứu Hiện Tượng Chuyển Pha Trong Vùng Hoạt Lò Phản Ứng

Discussion in 'Chuyên Ngành Cơ Học Chất Lỏng' started by quanh.bv, Jun 22, 2016.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Guest

  [​IMG]
  Nghiên Cứu Hiện Tượng Chuyển Pha Trong Vùng Hoạt Lò Phản Ứng
  1. Đề xuất phương pháp tiếp cận ước lượng tốt nhất trong dự đoán hệ số pha hơi bằng cách sử dụng nhiều chương trình tính toán khác nhau và nhiều thang tỷ lệ bao gồm MCNP5, RELAP5 và CTF cho phân tích diễn biến hệ số pha hơi tại kênh nóng vùng hoạt lò VVER-1000/V392 trong quá trình chuyển tiếp. 2. Chỉ ra một quy trình áp dụng các chương trình CTF và CFX để nâng cao dự đoán hệ số pha hơi trong điều kiện dừng như sau: (a) tại miền sôi dưới nhiệt độ ngưng tương ứng với chế độ dòng bong bóng nhỏ sẽ sử dụng kết quả của CFX; (b) tại miền sôi bão hòa đường dự đoán hệ số pha hơi từ chương trình CTF và CFX dọc theo kênh được sử dụng làm biên trên và biên dưới để dự đoán hệ số pha hơi trong vùng hoạt.
  • Luận án tiến sĩ Cơ học,
  • Chuyên ngành Cơ học chất lỏng
  • Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Nguyễn Phú Khánh, TS. Trần Chí Thành
  • Tác giả: Hoàng Minh Giang
  • Số trang: 116
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Bách khoa Hà Nội 2016
  Link Download
  http://luanvan.moet.edu.vn/?page=1.9&view=26540

   

Share This Page