Luận Án Tiến Sĩ Nghiên Cứu Hiệu Quả Công Bố Tài Liệu Lưu Trữ Tại Việt Nam

Discussion in 'Chuyên Ngành Lưu Trữ Học' started by nhandanglv123, Apr 17, 2020.

 1. nhandanglv123

  nhandanglv123 Active Member

  [​IMG]
  Nghiên Cứu Hiệu Quả Công Bố Tài Liệu Lưu Trữ Tại Việt Nam
  Tóm tắt kết quả mới của luận án: Tổng quan được tình hình nghiên cứu của Việt Nam và nước ngoài về công bố tài liệu lưu trữ; Nghiên cứu làm rõ một số vấn đề lý luận về công bố tài liệu lưu trữ. Phân tích tổng quát, toàn diện thực trạng công bố tài liệu lưu trữ tại Việt Nam, đánh giá những ưu điểm, hạn chế và đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác này tại Việt Nam. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn: Kết quả nghiên cứu của luận án có khả năng áp dụng trực tiếp tại các Trung tâm Lưu trữ quốc gia, Lưu trữ lịch sử cấp tỉnh. Là tài liệu để nghiên cứu, giảng dạy, học tập của cơ quan quản lý ngành là Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước và các cơ sở đào tạo nhân lực lưu trữ.
  • Luận án tiến sĩ xã hội
  • Chuyên ngành Lưu trữ học
  • Người hướng dẫn: PGS. Nguyễn Văn Hàm
  • Tác giả: Trần Việt Hà
  • Số trang: 275
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại Học Khoa Học Xã Hội Và Nhân Văn - Đại Học Quốc Gia Hà Nội 2019
  Link Download
  https://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/69313
  https://drive.google.com/uc?id=12sklYfobftyjWlLGu-Whujx9qIKJPZ3R
   

Share This Page