Luận Văn Thạc Sĩ Nghiên Cứu Hiệu Quả Hệ Thống Thủy Nông Bằng Hệ Thống Các Chỉ Tiêu Đánh Giá

Discussion in 'Quy Hoạch Và Quản Lý Tài Nguyên Nước' started by nhandanglv123, Jan 21, 2019.

 1. nhandanglv123

  nhandanglv123 Moderator

  [​IMG]
  Nghiên Cứu Hiệu Quả Hệ Thống Thủy Nông Bằng Hệ Thống Các Chỉ Tiêu Đánh Giá
  Đất nước ta nằm ở vùng khí hậu nhiệt đới ẩm ướt Đông Nam Châu A. Lượng mưa bình quân vào khoảng 1700mm ở miền Bắc, đến 2000mm ở miền Nam. Nhiệt độ thay đổi từ 13°c đến 35°c, rất thuận lợi cho việc phát triển nông nghiệp, đặc biệt là trồng lúa nước. Kể từ khi tiến hành đổi mới và cải cách kinh tế năm 1986, với việc phân chia lại ruộng đất cho nông dân, năng suất và tổng sản lượng nông nghiệp tăng lên một cách đột biến, nông nghiệp đóng góp to lớn vào việc tăng trưởng kinh tế của đất nước với tỷ lệ tăng trưởng GDP 8,4%/năm.
  • Luận văn thạc sĩ môi trường
  • Chuyên ngành Quy hoạch và quản lý tài nguyên nước
  • Người hướng dẫn khoa học: TS. Nguyễn Tùng Phong, GS.TS. Dương Thanh Lượng
  • Tác giả: Nguyễn Thị Hoa Sim
  • Số trang: 131
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Trường Đại học Thủy Lợi 2010
  Link Download
  http://catalog.tlu.edu.vn/F/D9YF1EL...set_number=000131&set_entry=002173&format=999
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page