Luận Văn Thạc Sĩ Nghiên Cứu Hiệu Quả Hoạt Động Kinh Doanh Của Các Doanh Nghiệp Nhỏ Và Vừa Trên Địa Bàn Tỉnh

Discussion in 'Chuyên Ngành Thống Kê Kinh Tế' started by quanh.bv, Mar 5, 2023.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  upload_2023-3-5_0-16-15.png
  Nghiên Cứu Hiệu Quả Hoạt Động Kinh Doanh Của Các Doanh Nghiệp Nhỏ Và Vừa Trên Địa Bàn Tỉnh Quảng Ngãi
  Trong những năm gần đây, môi trường kinh doanh của Việt Nam đã có những thay đổi hết sức căn bản tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) phát triển. Đến năm 2020, DNNVV chiếm hơn 95% tổng số doanh nghiệp cả nước. Trong suốt quá trình phát triển của mình, các DNNVV đã có sự thay đổi về số lượng, quy mô, năng lực cạnh tranh và đem lại những tác động tích cực, đóng vai trò như nguồn động lực phát triển của cả nền kinh tế và xã hội Việt Nam. Hàng năm, các DNNVV đóng góp khoảng 40% GDP cả nước, nộp ngân sách nhà nước 30%, giá trị hàng hóa xuất khẩu chiếm 30% và thu hút gần 60% lao động cả nước (Chu Thanh Hải, 2019).
  • Luận văn thạc sĩ kinh tế
  • Chuyên ngành Thống kê kinh tế
  • Người hướng dẫn: TS. Phạm Quang Tín
  • Tác giả: Nguyễn Thị Ái Liên
  • Số trang: 135
  • Kiểu file: PDF_TRUE
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng 2022
  Link Download
  http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/49254
  https://drive.google.com/file/d/1OAYtWM9lNBxf9PNVdyt9KaJ5_9oZNaxo
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page