Luận Án Tiến Sĩ Nghiên Cứu Hình Thái Và Đánh Giá Liên Tục Phôi 3 Và 5 Ngày Tuổi Của Bệnh Nhân Thụ Tinh Trong Ống

Discussion in 'Chuyên Ngành Mô Phôi Thai Học' started by quanh.bv, May 18, 2016.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Guest

  [​IMG]
  Nghiên Cứu Hình Thái Và Đánh Giá Liên Tục Phôi 3 Và 5 Ngày Tuổi Của Bệnh Nhân Thụ Tinh Trong Ống Nghiệm
  Nghiên cứu thực hiện trên 181 chu kỳ thụ tinh ống nghiệm với 1323 phôi ngày 3 và 184 phôi ngày 5, đã công bố các thông tin đo đặc và các đặc điểm hình thái đặc trưng của phôi ngày 3 và ngày 5. Đề tài đã xây dựng được phương trình tương quan giữa đường kính, chiều dày màng trong suốt của phôi ngày 3 với các đặc điểm hình thái phôi. Đề tài cũng cho thấy có mối tương quan giữa hình thái phôi ngày 3 và hình thái phôi ngày 5. Đây là tài liệu tham khảo hữu ích trong lĩnh vực phôi thai học, hỗ trợ sinh sản và đặc biệt là lĩnh vực nuôi cấy phôi trong ống nghiệm trên người.
  • Luận án tiến sĩ y học,
  • Chuyên ngành Mô Phôi thai học
  • Người hướng dẫn khoa học: GS. TS. Nguyễn Đình Tảo, PGS. TS Quản Hoàng Lâm
  • Tác giả: Dương Đình Hiếu
  • 179 Trang
  • Kiểu file: DOC
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Học viện Quân y 2016
  Link Download
  http://luanvan.moet.edu.vn/?page=1.26&view=26291
  https://drive.google.com/uc?id=1AgUY4sROJ8870SS_Y22SYHxtI60ZGbId
   
  Last edited by a moderator: Oct 14, 2019

Share This Page