Luận Án Tiến Sĩ Nghiên Cứu Hóa Học Và Hoạt Tính Sinh Học Các Steroid Phân Cực Từ Loài Sao Biển Archaster Typicus

Discussion in 'Hóa Học Các Hợp Chất Thiên Nhiên' started by quanh.bv, Jul 10, 2016.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Guest

  [​IMG]
  Nghiên Cứu Hóa Học Và Hoạt Tính Sinh Học Các Steroid Phân Cực Từ Loài Sao Biển Archaster Typicus Việt Nam
  Lần đầu tiên tiến hành đánh giá hoạt tính chống ung thư in vitro của các hợp chất mới qua đánh giá gây độc tế bào trên các dòng ung thư và đánh giá ảnh hưởng đến hoạt động của các yếu tố phiên mã NF-κB, p53 (một protein ức chế khối u ở người). Kết quả cho thấy: Hợp chất A14 và A15 có hoạt tính gây độc tế bào trên các dòng tế bào ung thư cổ tử cung ở người (Hela) (IC50 là 24 µM và 14 µM) và dòng tế bào ung thư biểu mô của chuột (JB6 Cl 41) với giá trị IC50 là: 37 µM và 18 µM. Hợp chất A15 có hoạt tính gây độc tế bào trên dòng tế bào ung thư biểu mô của chuột (JB6 Cl 41) theo cơ chế kích hoạt phiên mã p53.
  • Luận án tiến sĩ Hóa học
  • Chuyên ngành Hóa học các hợp chất thiên nhiên
  • Người hướng dẫn khoa học: GS.TS. Phạm Quốc Long, GS.TSKH. Valentin Aronovich Stonik
  • Tác giả: Trịnh Thị Thu Hương
  • Số trang: 134
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Viện Hóa học 2014
  Link Download
  http://luanvan.moet.edu.vn/?page=1.13&view=16617
  https://drive.google.com/uc?id=1heNgALJwGseLJpliMBW83Bw1VRUvV4he
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   
  Last edited by a moderator: Nov 17, 2019

Share This Page