Luận Án Tiến Sĩ Nghiên Cứu Hóa Học Và Hoạt Tính Sinh Học Của Hai Loài Tai Chua (Garcinia Cowa Roxb. Ex Choisy)

Discussion in 'Hóa Học Các Hợp Chất Thiên Nhiên' started by quanh.bv, Nov 18, 2020.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Nghiên Cứu Hóa Học Và Hoạt Tính Sinh Học Của Hai Loài Tai Chua (Garcinia Cowa Roxb. Ex Choisy) Và Đằng Hoàng (Garcinia Hanburyi Hook. F) Ở Việt Nam
  Đã nghiên cứu thành phần hóa học của nhựa cây tai chua (G. cowa) thu ở Quỳ Châu, Nghệ An và Phú Quốc, Kiên Giang, Việt Nam. Kết quả đã phân lập và xác định cấu trúc 18 hợp chất, trong đó, 06 hợp chất cowaxanthone I-K (GC1- GC3), norcowanol A-B (GC4-GC5), garcinone F (GC6) được xác định là các hợp chất mới, 03 hợp chất garcinone D (GC16), fuscaxanthone I (GC17) và 01 hợp chất tocotrienol: parvifoliol F (GC18) được xác định lần đầu tiên phân lập từ cây G. cowa.
  • Luận án tiến sĩ Hóa học
  • Chuyên ngành Hóa học các hợp chất thiên nhiên
  • Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Ngô Đại Quang, PGS.TS. Trần Thị Thu Thủy
  • Tác giả: Nguyễn Thị Kim An
  • Số trang: 171
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Học viện Khoa học và Công nghệ 2020
  Link Download
  http://luanvan.moet.edu.vn/?page=1.13&view=35952
  https://drive.google.com/uc?id=1b_tZ4i-nbnLZcvZU8NPwOBQvy4WnQzkv
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page