Luận Án Tiến Sĩ Nghiên Cứu Hóa Học Và Hoạt Tính Sinh Học Hai Loài Sao Biển Anthenea Sibogae Và Anthenea Aspera

Discussion in 'Hóa Học Các Hợp Chất Thiên Nhiên' started by quanh.bv, Nov 17, 2020.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Nghiên Cứu Hóa Học Và Hoạt Tính Sinh Học Hai Loài Sao Biển Anthenea Sibogae Và Anthenea Aspera Của Việt Nam
  Nội dung: nêu ngắn gọn những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận, những luận điểm mới rút ra được từ kết quả nghiên cứu, khảo sát của luận án:
  1. Đây là nghiên cứu đầu tiên về thành phần hóa học và hoạt tính sinh học của loài sao biển Anthenea sibogae trên thế giới và là nghiên cứu đầu tiên ở Việt Nam về thành phần hóa học của loài sao biển Anthenea aspera.
  2. Từ loài sao biển Anthenea sibogae đã phân lập và xác định cấu trúc của 6 hợp chất mới: anthenoside S1 – anthenoside S6.
  3. Từ loài sao biển Anthenea aspera đã phân lập và xác định cấu trúc của 11 hợp chất, tất cả các hợp chất này lần đầu tiên phân lập từ chi Anthenea.
  4. Thử nghiệm invitro hoạt tính gây độc tế bào T-47D đối với các glycoside steroid phân lập được.
  • Luận án tiến sĩ Hóa học
  • Chuyên ngành Hóa học các hợp chất thiên nhiên
  • Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Trần Thị Thu Thủy, TSKH. Alla Anatolievna Kicha
  • Tác giả: Nguyễn Anh Hưng
  • Số trang: 225
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Học viện Khoa học và Công nghệ 2020
  Link Download
  http://luanvan.moet.edu.vn/?page=1.13&view=36324
  https://drive.google.com/uc?id=1xON1gnqXXHOTsiNmxpjex_vXnjfy3V5D
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   
  Last edited: Nov 17, 2020

Share This Page