Luận Văn Thạc Sĩ Nghiên Cứu Hoàn Thiện Tổ Chức, Hoạt Động Thư Viện Đại Học Y Thái Bình

Discussion in 'Chuyên Ngành Khoa Học Thư Viện' started by quanh.bv, Jul 8, 2022.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  upload_2022-7-8_14-23-16.png
  Những năm gần đây chúng ta đang chứng kiến sự chuyển dịch của thế giới từ xã hội công nghiệp sang xã hội thông tin với nền kinh tế tri thức, động lực của thời đại này là cuộc cách mạng khoa học công nghệ (KHCN) mới. Trong kỷ nguyên thông tin đó, vai trò của thông tin ngày càng trở nên quan trọng. Việc tìm kiếm, khai thác và sử dụng hiệu quả thông tin có ý nghĩa quyết định cho sự phát triển và thành công của mỗi cá nhân, tập thể, cộng đồng và quốc gia. Vì vậy nghị quyết hội nghị lần thứ II của Ban chấp hành Trung ương (TW) Đảng (khóa VIII) đã khẳng định: “Hoạt động thông tin, tuyên truyền, phổ cập kiến thức khoa học và công nghệ là một trong những giải pháp quan trọng để thực hiện thành công chiến lược công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước”
  • Luận văn thạc sĩ thông tin-thư viện
  • Chuyên ngành Khoa học Thư viện
  • Người hướng dẫn: PGS. TS. Nguyễn Thị Lan Thanh
  • Tác giả: Nguyễn Thị Thu Hiền
  • Số trang: 100
  • Kiểu file: PDF_TRUE
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Văn hóa Hà Nội 2008
  Link Download
  http://dlib.huc.edu.vn/handle/123456789/342
  https://drive.google.com/file/d/1Ox6V8kAhWUkSkCr3vlmCMKdVcQCjDCGE
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page