Luận Án Tiến Sĩ Nghiên Cứu Kết Cấu Động Cơ Từ Trở Để Cải Thiện Đặc Tính Mô Men

Discussion in 'Chuyên Ngành Kỹ Thuật Điện' started by quanh.bv, May 15, 2022.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  upload_2022-5-15_1-19-22.png
  1. Khai triển chuỗi Fourier điện cảm và mô men SRM để xét ảnh hưởng của góc cực rotor đến biên độ các sóng hài mô men. Trên cơ sở đó đề xuất góc cực rotor hợp lý cho mỗi kết cấu SRM để giảm thiểu độ nhấp nhô mô men.
  2. Xây dựng đặc tính mô men trung bình theo tỉ lệ góc cực/ bước cực stator, rotor. Đề xuất tỉ lệ góc cực/ bước cực hợp lý cho SRM 3 pha để có mô men trung bình cao và độ nhấp nhô mô men nhỏ.
  3. Xác định quan hệ ràng buộc giữa góc cực stator, góc cực rotor với góc đóng, góc mở dòng điện để không xuất hiện điểm mô men âm trên đường đặc tính mô men, làm giảm mô men trung bình. Đề xuất góc đóng, góc mở dòng điện phù hợp cho mỗi kết cấu kích thước khác nhau của SRM.
  • Luận án tiến sĩ điện điện tử
  • Chuyên ngành Kỹ thuật điện
  • Người hướng dẫn: TS. Nguyễn Thế Công; PGS.TS. Phạm Văn Bình
  • Tác giả: Đinh Hải Lĩnh
  • Số trang: 167
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Bách khoa Hà Nội 2022
  Link Download
  http://luanvan.moet.edu.vn/?page=1.12&view=39245
  https://drive.google.com/file/d/1swzQYBRjq6FN8Y_jeyAbNuvYkm1-QeL5
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page