Luận Văn Thạc Sĩ Nghiên Cứu Khả Năng Hấp Phụ Kim Loại Nặng Cr(VI) Và Ni(II) Trên Chitosan

Discussion in 'Chuyên Ngành Công Nghệ Môi Trường' started by quanh.bv, Nov 24, 2018.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Nước ta đã và đang bước vào thời kỳ đổi mới, nền kinh tế tăng trưởng trên cơ sở áp dụng các thành quả của cách mạng khoa học kỹ thuật theo cơ chế thị trường và mở cửa. Quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước đang được đẩy mạnh. Song song với quá trình này, chúng ta cũng đang đứng trước thách thức gay go về vấn đề môi trường. Ô nhiễm môi trường bởi các kim loại nặng là một vấn đề lớn trong nhiều ngành sản xuất công nghiệp. Phần lớn các cơ sở công nghiệp ở nước ta vẫn áp dụng công nghệ sản xuất cũ, vấn đề môi trường lại chưa được quan tâm đúng mức, các dòng thải chưa được xử lý thoả đáng.
  • Luận văn thạc sĩ môi trường
  • Chuyên ngành công nghệ môi trường
  • Người hướng dẫn khoa học: TS. Đặng Kim Chi
  • Tác giả: Hà Thị Hồng Hoa
  • Số trang: 92
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Bách khoa Hà Nội 2005
  Link Download
  http://dlib.hust.edu.vn/handle/DHBKHN_123456789/11144
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page