Luận Án Tiến Sĩ Nghiên Cứu Khả Năng Tích Lũy Sinh Khối Ở Hệ Sinh Thái Rừng Thứ Sinh Lá Rộng Thường Xanh

Discussion in 'Chuyên Ngành Điều Tra Và Quy Hoạch Rừng' started by quanh.bv, Jul 9, 2021.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Nghiên Cứu Khả Năng Tích Lũy Sinh Khối Ở Hệ Sinh Thái Rừng Thứ Sinh Lá Rộng Thường Xanh Tại Kon Hà Nừng, Gia Lai
  Khả năng tích luy sinh khối của rừng LRTX ở Ko Hà Nừng: (i) Tăng trưởng sinh khối AGB gồm sinh khối chết (vật rơi rụng) và sinh khối sống ước lượng là 10,33±0,83 tấn/ha/năm trong RiBTĐ và 15,16± 1,20 tấn /ha/năm trong RPH. (ii) Sinh khối tích lũy dưới mặt đất gồm sinh khối rễ lớn và sinh khối rễ cám tính được là 4,24± 0,96 trong RiBTĐ và 4,27±0,93 tấn khô/ha/năm. (iii) Hô hấp sinh vật đất trung bình năm của rừng Kon Hà Nừng là 10,9±0,73 tấn/ha/năm sinh khối khô đối với RiBTĐ, thấp hơn RPH là 12,4±1,09 tấn/ha/năm. (iv) Khả năng tích lũy sinh khối của rừng ở Kon Hà Nừng là 3,62±1,06 tấn/ha/năm đối với RiBTĐ và 7,02±1,03 tấn /ha/năm đối với Rừng bị tác động nhiều.
  • Luận án tiến sĩ Lâm nghiệp
  • Chuyên ngành Điều tra và quy hoạch rừng
  • Người hướng dẫn khoa học: GS.TSKH. Nguyễn Ngọc Lung
  • Tác giả: Trần Hoàng Quý
  • Số trang: 159
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam 2021
  Link Download
  http://luanvan.moet.edu.vn/?page=1.2&view=37604
  https://drive.google.com/uc?id=1NFseQlvMYkHIWsmUVURRUZWwxaaupTWj
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page