Luận Văn Thạc Sĩ Nghiên Cứu Khả Năng Tự Bảo Vệ Của Các Tầng Chứa Nước Trong Trầm Tích Đệ Tứ Vùng Thanh Trì

Discussion in 'Chuyên Ngành Địa Kỹ Thuật Xây Dựng' started by nhandanglv123, Dec 23, 2018.

 1. nhandanglv123

  nhandanglv123 Moderator

  [​IMG]
  Nghiên Cứu Khả Năng Tự Bảo Vệ Của Các Tầng Chứa Nước Trong Trầm Tích Đệ Tứ Vùng Thanh Trì, Thành Phố Hà Nội, Đề Xuất Giải Pháp Bảo Vệ Và Khai Thác Hợp Lý
  Khả năng tự bảo vệ có thể được hiểu “là khả năng tự chống lại của tầng chứa nước khi bị ảnh hưởng bất lợi do chất ô nhiễm tác động lên”. Một số nơi dùng thuật ngữ "tính dễ bị tổn thương của nước ngầm" được hiểu với ý nghĩa đối lập với khả năng tự bảo vệ trước ô nhiễm. Đánh giá khả năng tự bảo vệ của tầng chứa nước chính là việc kiểm tra “sức khỏe nội tại” của tầng chứa nước trước những nguy cơ nhiễm bẩn tác động đến. Công tác điều tra đánh giá khả năng tự bảo vệ nước dưới đất đã và đang được triển khai rộng rãi trên thế giới và là một nhiệm vụ của điều tra cơ bản về tài nguyên nước.
  • Luận văn thạc sĩ xây dựng
  • Chuyên ngành Địa kỹ thuật xây dựng
  • Người hướng dẫn khoa học: TS. Bùi Văn Trường, TS. Tống Ngọc Thanh
  • Tác giả: Hoàng Đức Lâm
  • Số trang: 115
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Trường Đại học Thủy Lợi 2015
  Link Download
  http://catalog.tlu.edu.vn/F/X82NIH5...set_number=000488&set_entry=000709&format=999
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page