Đề Tài Khoa Học Nghiên Cứu Khai Thác Tiềm Năng Mạng Máy Tính Phục Vụ Cho Việc Nâng Cao Chất Lượng Và Hiệu Quả

Discussion in 'Chuyên Ngành Tin Học' started by anhsieuno, Mar 10, 2019.

 1. anhsieuno

  anhsieuno Member

  [​IMG]
  Nghiên Cứu Khai Thác Tiềm Năng Mạng Máy Tính Phục Vụ Cho Việc Nâng Cao Chất Lượng Và Hiệu Quả Công Tác Thông Tin Khoa Học Thống Kê
  Mạng máy tính đang góp phần dân chủ hóa việc sử dụng thông tin, cho phép đông đảo người dùng tin được truy cập và sử dụng chung nguồn tin hết sức phong phú. Đồng thời mạng máy tính cũng tạo ra những biến đổi quan trọng trong hoạt động của cán bộ thông tin. Thông qua mạng máy tính, cán bộ thông tin có thể khai thác những loại sản phẩm thông tin khác nhau phục vụ cho công việc của mình, cũng như phổ biến các loại sản phẩm thông tin chuyên ngành đến người dùng tin.
  • Đề Tài Nghiên Cứu Khoa Học
  • Chủ nhiệm đề tài: CN. Nguyễn Thị Thái Hà
  • Số trang: 104
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Hà Nội 2003
  Link Download
  http://thuvien.tuaf.edu.vn/Chi-tiet...ong-tac-thong-tin-khoa-hoc-thong-ke-5070.html
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   
  Last edited by a moderator: Mar 11, 2019

Share This Page