Luận Văn Thạc Sĩ Nghiên Cứu Kỹ Thuật Kiểm Tra Không Phá Hủy Sử Dụng Phương Pháp Siêu Âm Và Máy Nội Soi Công Nghiệp

Discussion in 'Chuyên Ngành Vô Tuyến & Điện Tử' started by nhandang123, Feb 7, 2017.

 1. nhandang123

  nhandang123 Guest

  [​IMG]
  Nghiên Cứu Kỹ Thuật Kiểm Tra Không Phá Hủy Sử Dụng Phương Pháp Siêu Âm Và Máy Nội Soi Công Nghiệp Olympus NDT Iplex LX
  Việt Nam đang trong giai đoạn tiến lên công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Chúng ta đang xây dựng một nền công nghiệp hiện đại như một tiền đề đưa Việt Nam trở thành một quốc gia phát triển. Một nền công nghiệp xem là mạnh, hiện đại chỉ khi chúng ta có được các sản phẩm công nghiệp với chất lượng tốt, kỹ thuật cao. Để có được một sản phẩm có chất lượng cao nhất, kỹ thuật cao nhất ngoài các công đoạn thiết kế và gia công tốt thì vai trò của việc kiểm tra chất lượng sản phẩm là một công đoạn vô cùng quan trọng.
  • Luận văn thạc sĩ khoa học
  • Chuyên ngành Vật lý vô tuyến và điện tử
  • Người hướng dẫn khoa học: TS. Đỗ Trung Kiên
  • Tác giả: Đinh Văn Nam
  • Số trang: 66
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Quốc gia Hà Nội 2014
  Link Download
  http://dlib.vnu.edu.vn/iii/cpro/DigitalItemViewPage.external?lang=vie&sp=1057905
  https://drive.google.com/uc?id=1fO5-rX665WdLNUcwwVu_LkFAJbyPSY2l
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   
  Last edited by a moderator: Nov 11, 2019

Share This Page