Luận Án Tiến Sĩ Nghiên Cứu Kỹ Thuật Mã Hóa Trước Và San Bằng Cho Các Hệ Thống Thông Tin Mimo, Đa Sóng Mang Thế Hệ

Discussion in 'Chuyên Ngành Kỹ Thuật Điện Tử' started by quanh.bv, Jul 12, 2021.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Nghiên Cứu Kỹ Thuật Mã Hóa Trước Và San Bằng Cho Các Hệ Thống Thông Tin Mimo, Đa Sóng Mang Thế Hệ Mới
  Nội dung Luận án trước hết đã giới thiệu khái quát những kiến thức cơ bản liên quan trực tiếp đến quá trình thực hiện đề tài. Trình bày mô hình kênh SISO, MIMO và mô hình kênh sử dụng phương pháp SVD. Giới thiệu mô hình mã hóa trước và san bằng, các kỹ thuật xử lý chính trong hệ thống MIMO nhằm nâng cao hiệu quả truyền dẫn. Ngoài ra, các công trình liên quan trực tiếp đến nội dung Luận án cũng được nghiên cứu. Trên cơ sở đó, Nghiên cứu sinh đã đề xuất các kỹ thuật mã hóa trước và san bằng cho hệ thống MIMO ISI và hệ thống MIMO FBMC.
  • Luận án tiến sĩ điện điện tử
  • Chuyên ngành Kỹ thuật điện tử
  • Người hướng dẫn: TS. Tạ Chí Hiệu, Phạm Thanh Hiệp
  • Tác giả: Bùi Quốc Doanh
  • Số trang: 125
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Học viện Kỹ thuật Quân sự 2021
  Link Download
  http://luanvan.moet.edu.vn/?page=1.12&view=37374
  https://drive.google.com/uc?id=1q3tuSedt1kxmWYyklo40jS5a8QyI3QOA
   

Share This Page