Luận Án Tiến Sĩ Nghiên Cứu Kỹ Thuật Tách Tín Hiệu Đường Lên Trong Hệ Thống Massive MIMO

Discussion in 'Chuyên Ngành Kỹ Thuật Điện Tử' started by quanh.bv, Nov 14, 2020.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Well-Known Member

  [​IMG]
  1. Đề xuất phương pháp tách tín hiệu theo nhóm (GD) và tách tín hiệu theo nhóm lặp (IGD), trên cơ sở đó áp dụng cho 3 loại bộ tách cơ bản là ZF, MMSE, V- BLAST tạo thành 6 bộ tách ZF-GD/IGD, MMSE-GD/IGD, BLAST-GD/IGD.
  2. Đề xuất phương pháp tách tín hiệu theo nhóm mở rộng (GGDex) và theo nhóm mở rộng có sắp xếp trước (Presorted GGDex), trên cơ sở đó đề xuất áp dụng cho 2 loại bộ tách cơ bản là ZF, SQRD (tạo thành các bộ tách ZF-GGDex, SQRD- GGDex, ZF-Presorted GGDex, SQRD-Presorted GGDex).
  3. Đề xuất phương pháp tách tín hiệu theo nhóm song song (PGD), trên cơ sở đó áp dụng cho 3 loại bộ tách cơ bản là ZF, QRD và SQRD (tạo thành các bộ tách ZF-PGD, QRD-PGD và SQRD-PGD).
  • Luận án tiến sĩ điện điện tử
  • Chuyên ngành Kỹ thuật Điện tử
  • Người hướng dẫn: TS Lê Minh Tuấn và TS Nguyễn Văn Giáo
  • Tác giả: Nguyễn Thanh Bình
  • Số trang: 161
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Học viện Kỹ thuật Quân sự 2020
  Link Download
  http://luanvan.moet.edu.vn/?page=1.12&view=35428
  https://drive.google.com/uc?id=1Aj43gVR1h-du28zBH0bPqbW-ZtcRPHdB
   

Share This Page