Luận Án Tiến Sĩ Nghiên Cứu Lựa Chọn Phương Án Thi Công Khoan Nổ Đường Hầm Bằng Mô Phỏng

Discussion in 'Chuyên Ngành Xây Dựng Công Trình Đặc Biệt' started by quanh.bv, May 10, 2023.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  upload_2023-5-10_15-6-1.png
  - Đưa ra một đánh giá tổng quan về thực tiễn áp dụng và xu thế phát triển các công nghệ xây dựng hầm tại Việt Nam. Trên cơ sở phân tích những yêu cầu của sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, xu hướng tương lai của việc phát triển xây dựng các công trình ngầm, đưa ra đánh giá và đề xuất để nghiên cứu áp dụng các công nghệ thi công phù hợp trong điều kiện Việt Nam.
  - Xây dựng một mô hình tiền định để xác định tốc độ đào hầm theo phương pháp khoan nổ. Mô hình được sử dụng để hỗ trợ cho việc tìm hiểu về quá trình thi công đường hầm và xác định các biến mô hình cần thu thập thông tin, phục vụ cho nghiên cứu các phương án thi công hầm bằng mô phỏng.
  • Luận án tiến sĩ Xây dựng
  • Chuyên ngành Kỹ thuật Xây dựng Công trình đặc biệt
  • Người hướng dẫn khoa học: PGS. TS Bùi Đức Năng, GS. TS Đỗ Như Tráng
  • Tác giả: Nguyễn Tiến Tĩnh
  • Số trang: 151
  • Kiểu file: PDF_TRUE
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Học viện Kỹ thuật quân sự 2022
  Link Download
  http://luanvan.moet.edu.vn/?page=1.41&view=40724
  https://drive.google.com/file/d/1L34geo9V08b400_c5QfdaPI5A1UMaacS
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page