Đồ Án Tốt Nghiệp Nghiên Cứu Mạng Di Động Ad Hoc Vô Tuyến

Discussion in 'Chuyên Ngành Điện Tử Viễn Thông' started by nhandanglv123, Oct 24, 2020.

 1. nhandanglv123

  nhandanglv123 Moderator

  [​IMG]
  Nghiên Cứu Mạng Di Động Ad Hoc Vô Tuyến
  Đề tài "Nghiên cứu mạng di động Ad Hoc vô tuyến" trình bày các vấn đề cơ bản về mạng vô tuyến có cơ sở hạ tầng, mạng vô tuyến không có cơ sở hạ tầng Ad Hoc các giao thức định tuyến dùng trong mạng vô tuyến Ad Hoc, với bốn giao thức định tuyến thông dụng là OLSR, AODV, DSR và DSDV, đây là các giao thức định tuyến thông dụng được dùng trong mạng vô tuyến Ad Hoc đặc trưng cho hai phương pháp định tuyến là giao thức định tuyến điều khiển theo bảng ghi, giao thức định tuyến theo yêu cầu khởi phát từ nguồn và định tuyến lai ghép.
  • Đồ án tốt nghiệp
  • Chuyên ngành Điện tử viễn thông
  • Tác giả: Trịnh Văn Hải
  • Số trang: 66
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại Học Dân Lập Hải Phòng 2013
  Link Download
  https://lib.hpu.edu.vn/handle/123456789/16812
  https://drive.google.com/uc?id=1uG2YJjKYbhrKMjDnqrDiIQkGax85cxJo


  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page