Luận Văn Thạc Sĩ Nghiên Cứu Mô Hình Hoá Quá Trình Khử Nitơ Trong Nước Bằng Phương Pháp Sinh Học

Discussion in 'Chuyên Ngành Công Nghệ Môi Trường' started by quanh.bv, Nov 24, 2018.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Khi nước thải chứa các chất hữu cơ có hàm lượng nitơ cao, sau khi xử lý sinh học bình thường giảm được 9098% lượng BOD và 30 40% lượng Nitơ và còn lại 60% Nitơ đi ra khỏi công trình xử lý. Nếu hàm lượng N > 30mg/l – 60mg/l,xảy ra hiện tượng phú dưỡng, gây ô nhiễm nguồn nước. Do vậy việc khử Nitơ, đến dưới nồng độ cho phép trước khi xả ra nguồn tiếp nhận là cần thiết. Để xử lý Nitơ trong nước, đặc biệt trong nước thải, phương pháp sinh học là một phương pháp tiếp cận được ưu tiên do tính ưu việt của nó.
  • Luận văn thạc sĩ môi trường
  • Chuyên ngành công nghệ môi trường
  • Người hướng dẫn khoa học: TS. Đặng Xuân Hiển
  • Tác giả: Nguyễn Viết Thành
  • Số trang: 135
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Bách khoa Hà Nội 2005
  Link Download
  http://dlib.hust.edu.vn/handle/DHBKHN_123456789/11139
   

Share This Page