Luận Văn Thạc Sĩ Nghiên Cứu Mô Hình Lai Ghép Các Nguồn Năng Lượng Mới Và Tái Tạo Đối Với Các Khu Tái Định Cư

Discussion in 'Chuyên Ngành Mạng Và Hệ Thống Điện' started by quanh.bv, Apr 13, 2019.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Nghiên Cứu Mô Hình Lai Ghép Các Nguồn Năng Lượng Mới Và Tái Tạo Đối Với Các Khu Tái Định Cư Và Vùng Sâu Vùng Xa
  Cho tới nay và nhiều năm sau nữa, diện tích và quy mô dân số ở nông thôn Việt Nam vẫn chiếm tỷ trọng lớn trên tòan quốc. Như vậy nhu cầu tiêu thụ năng lượng ở các khu vực này chiếm một phần đáng kể nhu cầu của cả nước. Tuy nhiên hiện nay họ vẫn dùng các dạng năng lượng tại chỗ như: chất đốt sinh vật, sức kéo động vật và của con người... và chỉ được hỗ trợ một phần bởi năng lượng thương mại: điện, than, dầu. Hiện nay vẫn còn rất nhiều vùng sâu vùng xa hay các hải đảo xa xôi nguồn điện lưới không thể kéo tới được hoặc đến được nhưng không đảm bảo điều kiện về các chỉ tiêu kinh tế.
  • Luận văn thạc sĩ khoa học
  • Chuyên ngành mạng và hệ thống điện
  • Người hướng dẫn khoa học: Nguyễn Lân Tráng
  • Tác giả: Nguyễn Hữu Minh
  • Số trang: 113
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Bách khoa Hà Nội 2005
  Link Download
  http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/13189
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page