Luận Án Tiến Sĩ Nghiên Cứu Mô Hình Và Yếu Tố Ảnh Hưởng Đến Bệnh Tai Mũi Họng Thông Thường Của Dân Tộc Êđê Tây Nguyên

Discussion in 'Chuyên Ngành Tai Mũi Họng' started by porton, Mar 11, 2016.

 1. porton

  porton Guest

  [​IMG]
  Nghiên Cứu Mô Hình Và Yếu Tố Ảnh Hưởng Đến Bệnh Tai Mũi Họng Thông Thường Của Dân Tộc Êđê Tây Nguyên, Đánh Giá Kết Quả Của Một Số Biện Pháp Can Thiệp Phù Hợp Ở Tuyến Thôn Bản
  Mục tiêu nghiên cứu: mô tả mô hình bệnh tai-mũi-họng của dân tộc Êđê Tây Nguyên, mô tả một số yếu tố liên quan tới bệnh tai-mũi-họng, đánh giá kết quả một số biện pháp can thiệp phù hợp tại tuyến thôn bản.
  • Luận án tiến sĩ y học
  • Chuyên ngành mũi họng
  • Tác giả: Phùng Minh Lương
  • Hướng dẫn: Nguyễn Tấn Phong, Đặng Tấn Đạt
  • 224 Trang
  • File PDF
  • Trường ĐH Y Hà Nội 2011
  Link Download
  http://thuvienso.thuvienquangninh.org.vn/doc/lv-245900.html
  https://drive.google.com/uc?id=1KGtbzKKWcdX68AQQLn5L5TjlWgvUcVLs
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   
  Last edited by a moderator: Aug 22, 2019

Share This Page