Luận Văn Thạc Sĩ Nghiên Cứu Mô Phỏng Hệ Thống Tiêu Cổ Đô - Vạn Thắng, Huyện Ba Vì, Hà Nội Và Đề Xuất Giải Pháp

Discussion in 'Quy Hoạch Và Quản Lý Tài Nguyên Nước' started by nhandanglv123, Jan 22, 2019.

 1. nhandanglv123

  nhandanglv123 Moderator

  [​IMG]
  Nghiên Cứu Mô Phỏng Hệ Thống Tiêu Cổ Đô - Vạn Thắng, Huyện Ba Vì, Hà Nội Và Đề Xuất Giải Pháp Cải Tạo, Nâng Cấp
  Hệ thống tiêu Cô Đô - Vạn Thăng là một trong 5 hệ thống tiêu chính của huyện Ba Vì, thành phố Hà nội. Trong những năm trước đây, hệ thống tiêu này chủ yếu được tính toán, thiết kế phục vụ yêu cầu tiêu cho diện tích đất nông nghiệp. Tuy nhiên trong thực tế, do quá trình phát triển kinh tế - xã hội, đô thị hóa và công nghiệp hóa của huyện, nhu cầu tiêu đã mở rộng cho diện tích trong khu vực dân cư và nước thải công nghiệp. Nhiều khu công nghiệp và dân cư hình thành nhanh chóng kéo theo sự thay đổi về nhu cầu tiêu thoát nước trong khu vực.
  • Luận văn thạc sĩ môi trường
  • Chuyên ngành Quy hoạch và quản lý tài nguyên nước
  • Người hướng dẫn khoa học: TS. Nguyễn Tuấn Anh, PGS.TS. Đinh Vũ Thanh
  • Tác giả: Trần Tuấn Thạch
  • Số trang: 128
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Trường Đại học Thủy Lợi 2010
  Link Download
  http://catalog.tlu.edu.vn/F/D9YF1EL...set_number=000131&set_entry=002200&format=999
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page