Luận Án Tiến Sĩ Nghiên Cứu Mô Phỏng Và Tối Ưu Hóa Thiết Bị Tạo Khí Nitơ Sử Dụng Chu Trình Hấp Phụ Thay Đổi Áp Suất

Discussion in 'Chuyên Ngành Kỹ Thuật Hóa Học' started by quanh.bv, May 4, 2021.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Luận án đã làm sáng tỏ quy luật hấp phụ và nhả hấp phụ của O2 trên bề mặt vật liệu hấp phụ sàng phân tử cacbon mô tả bằng sự thay đổi áp suất riêng phần của O2 trong cột và thiết bị tạo khí N2 theo chiều cao của cột và theo thời gian trong chu kỳ làm việc của thiết bị bằng mô hình toán, mô phỏng và thực nghiệm; đã nghiên cứu mô phỏng và tối ưu hóa thiết bị tạo khí N2 ở quy mô pilot thành công. Nghiên cứu này sử dụng các mô hình toán đã được thiết lập và mô phỏng bằng các phân mềm tự xây dựng như Matlab, Presto và phần mềm thương mại Aspen Adsorption đạt được kết quả đáng tin cậy, sai số nhỏ có thể chấp nhận được. Kết quả này có thể được ứng dụng nhiều trong nghiên cứu, tính toán, thiết kế, chế tạo thiết bị phân tách sử dụng kỹ thuật hấp phụ và chu trình hấp phụ thay đổi áp suất.
  • Luận án tiến sĩ Hóa học
  • Chuyên ngành Kỹ thuật Hóa học
  • Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Vũ Đình Tiến, TS Lê Quang Tuấn
  • Tác giả: Phạm Văn Chính
  • Số trang: 189
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Anh
  • Viện Khoa học và Công nghệ quân sự 2021
  Link Download
  http://luanvan.moet.edu.vn/?page=1.13&view=37159
  https://drive.google.com/uc?id=1SIaxiTsNoMkYYz5UbklLvUWNr7rvpDh1
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page