Luận Án Tiến Sĩ Nghiên Cứu Mối Liên Quan Giữa Kiểu Gen Giảm Chức Năng CYP2C19 (ALLELE 2,3) Và Tiên Lượng Ở Bệnh Nhân

Discussion in 'Chuyên Ngành Tim Mạch' started by quanh.bv, Mar 5, 2021.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Nghiên Cứu Mối Liên Quan Giữa Kiểu Gen Giảm Chức Năng CYP2C19 (ALLELE 2,3) Và Tiên Lượng Ở Bệnh Nhân Được Can Thiệp Đặt Stent Động Mạch Vành Có Điều Trị CLOPIDOGREL
  Nghiên cứu đoàn hệ thực hiện trên 650 bệnh nhân can thiệp đặt stent động mạch vành có điều trị clopidogrel, từ tháng 8/2012 đến tháng 12/2015 tại bệnh viện Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh, theo dõi trong 12 tháng. 1. Tỉ lệ kiểu gene và kiểu hình CYP2C19 *2, *3: Có 5 kiểu gene với tỉ lệ phân bố như sau: CYP2C19 *1/*1 (40%), CYP2C19 *1/*2 (42,2%), CYP2C19 *1/*3 (6%), CYP2C19 *2/*2 (3,2%), CYP2C19 *2/*3 (8,6%). Từ 5 kiểu gene đó, có 3 nhóm kiểu hình với tỉ lệ: nhóm chuyển hóa bình thường: 40 %; nhóm chuyển hóa trung gian: 48,2 %; nhóm chuyển hoá kém: 11,8 %. 2. Mối liên quan giữa kiểu hình CYP2C19 *2, *3 với các biến cố tim mạch: - Biến cố tim mạch chính (MACE).
  • Luận án tiến sĩ y học
  • Chuyên ngành Nội tim mạch
  • Người hướng dẫn: GS.TS. Trương Quang Bình
  • Tác giả: Trần Hòa
  • Số trang: 168
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh 2020
  Link Download
  http://luanvan.moet.edu.vn/?page=1.4&view=36752
  https://drive.google.com/uc?id=1qwIgMynCQOey8EimUA-dYi5Igg1u-EWz
   

Share This Page