Luận Án Tiến Sĩ Nghiên Cứu Mối Liên Quan Giữa Nồng Độ NT-proBNP Huyết Tương Với Biến Thiên Nhịp Tim, Rối Loạn Nhịp

Discussion in 'Chuyên Ngành Nội Khoa' started by quanh.bv, May 8, 2022.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  upload_2022-5-8_1-25-40.png
  Nghiên Cứu Mối Liên Quan Giữa Nồng Độ NT-proBNP Huyết Tương Với Biến Thiên Nhịp Tim, Rối Loạn Nhịp Tim Ở Bệnh Nhân Bệnh Tim Thiếu Máu Cục Bộ Mạn Tính Có Suy Tim
  - Chỉ số biến thiên nhịp tim SDNN, RMSSD, SDNNi, LF, LF/HF sau điều trị tăng hơn so với trước điều trị ở bệnh nhân BTTMCB mạn tính có suy tim.
  - Nồng độ NT-proBNP trước điều trị có tương quan thuận mức độ vừa với nhịp tim trung bình (r=0,354). Tương quan nghịch mức độ trung bình giữa NT-proBNP trước điều trị với phân suất tống máu thất trái (r = - 0,515)
  - Nhóm có NT-proBNP trước điều trị ≥ 767,8 pg/ml có nguy cơ rung nhĩ gấp 5,81 lần nhóm có NT-proBNP < 767,8 pg/ml. Nhóm có NT-proBNP sau điều trị ≥ 547,7 pg/ml có nguy cơ rung nhĩ gấp 5,85 lần và nguy cơ xuất hiện ngoại tâm thu thất gấp 2,17 lần so với nhóm có NT-proBNP < 547,7 pg/ml.
  - Chỉ số biến thiên nhịp tim theo thời gian (SDNN, RMSSD, SDNNI) và theo tần số (LF, HF, LF/HF) ở bệnh nhân bệnh tim thiếu máu cục bộ mạn tính có suy tim tăng lên sau điều trị, không phụ thuộc vào NT-proBNP ban đầu.
  • Luận án tiến sĩ y học
  • Chuyên ngành Nội khoa
  • Người hướng dẫn: PGS.TS. Nguyễn Oanh Oanh
  • Tác giả: Đoàn Thịnh Trường
  • Số trang: 170
  • Kiểu file: DOC
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Học viện Quân y 2022
  Link Download
  http://luanvan.moet.edu.vn/?page=1.4&view=39113
  https://drive.google.com/file/d/1cvDkrTul0SOqjt4rVpE9brC6vvWnmh0t
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page