Luận Văn Thạc Sĩ Nghiên Cứu Mối Quan Hệ Giữa Các Chỉ Tiêu Quản Trị Vốn Luân Chuyển Và Khả Năng Sinh Lời

Discussion in 'Chuyên Ngành Tài Chính Ngân Hàng' started by quanh.bv, Mar 6, 2023.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  upload_2023-3-6_3-19-1.png
  Nghiên Cứu Mối Quan Hệ Giữa Các Chỉ Tiêu Quản Trị Vốn Luân Chuyển Và Khả Năng Sinh Lời Của Các Công Ty Cổ Phần Thuộc Nhóm Ngành Xây Dựng Niêm Yết Trên Thị Trường Chứng Khoán Việt Nam
  Nền kinh tế ngày càng phát triển một mặt mang lại những lợi ích giúp cho các doanh nghiệp có thể mở rộng thị trường, đổi mới cơ chế quản lý và kinh doanh, mặt khác sẽ là những thách thức không nhỏ đối với khả năng quản lý của doanh nghiệp, buộc các doanh nghiệp phải cơ cấu lại sản xuất kinh doanh, chuyển dịch đầu tư và điều chỉnh các hoạt động sản xuất kinh doanh. Trong quá trình đối phó với các thách thức cạnh tranh này, các doanh nghiệp cần có sự hỗ trợ từ nhiều phía nhằm tạo điều kiện để các nguồn vốn tài chính được nhanh chóng chuyển sang sử dụng ở các lĩnh vực kinh doanh khác hiệu quả hơn.
  • Luận văn thạc sĩ kinh tế
  • Chuyên ngành Tài chính Ngân hàng
  • Người hướng dẫn: GS.TS. Trương Bá Thanh
  • Tác giả: Nguyễn Thị Cẩm Giang
  • Số trang: 111
  • Kiểu file: PDF_TRUE
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng 2015
  Link Download
  http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/19654
  https://drive.google.com/file/d/1TyxHNok9LLF-raQTXGbcOK3i3tMPEX_c
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   
  Last edited: Mar 6, 2023

Share This Page