Luận Án Tiến Sĩ Nghiên Cứu Mối Quan Hệ Giữa Lực Lượng Lao Động Ngành VTB Với GDP Và Dân Số Việt Nam

Discussion in 'Tổ Chức & Quản Lý Vận Tải' started by quanh.bv, May 6, 2023.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  upload_2023-5-6_13-40-24.png
  Mục đích nghiên cứu chính của luận án là xác định mối quan hệ giữa tổng số lao động ngành ngành vận tải biển với GDP và dân số trong suốt quá trình phát triển kinh tế của Việt Nam từ năm 1990 đến 2020 bằng mô hình toán học, tức là trong sự thay đổi hàng năm của giá trị GDP, số lượng dân số có ảnh hưởng tới tổng lượng lao động ngành VTB và ngược lại hay không? Nếu có thì biểu diễn nó bằng mô hình toán học như thế nào? Xác định được mô hình này có thể giúp cho các nhà hoạch định chiến lược nhân sự quốc gia thực hiện các chiến lược quy hoạch lao động phù hợp.
  • Luận án tiến sĩ kinh tế
  • Chuyên ngành Tổ chức và quản lý vận tải
  • Người hướng dẫn khoa học: GS.TS Vương Toàn Thuyên
  • Tác giả: Đỗ Thanh Tùng
  • Số trang: 204
  • Kiểu file: PDF_TRUE
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Hàng hải Việt Nam 2023
  Link Download
  http://luanvan.moet.edu.vn/?page=1.41&view=41842
  https://drive.google.com/file/d/1Cbg_hrVI_gPzp2Ho6AowNKvDJW-vmdR2
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page