Luận Án Tiến Sĩ Nghiên Cứu Mối Quan Hệ Giữa Một Số Tính Chất Vật Lý Của Vải Và Đặc Trưng Vệ Sinh Trang Phục

Discussion in 'Chuyên Ngành Công Nghệ Vật Liệu Dệt May' started by quanh.bv, Mar 15, 2021.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Tổng quan về vấn đề vệ sinh trang phục và sự trao đổi nhiệt, ẩm trong hệ thống cơ thể người- quần áo- môi trường, truyền nhiệt và truyền ẩm qua quần áo, ảnh hưởng của tính chất vật lý và cấu trúc quần áo đến sự truyền nhiệt, truyền ẩm qua quần áo, nêu các mô hình tỏa nhiệt đã được sử dụng để nghiên cứu và đánh giá đặc trưng truyền nhiệt của vải và quần áo. Nghiên cứu : Mô phỏng số sự truyền nhiệt và truyền ẩm đồng thời qua quần áo trong chế độ ổn định và điều kiện không khí chuyển động. Thiết kế mô hình thực nghiệm xác định đặc trưng truyền nhiệt và truyền ẩm của kết cấu lớp quần áo. Ảnh hưởng của tính chất vật lý, cấu trúc quần áo đến nhiệt trở và ẩm trở của kết cấu lớp
  • Luận án tiến sĩ dệt may
  • Chuyên ngành Công nghệ dệt may
  • Người hướng dẫn khoa học: PGS. TS. Phạm Hồng TS. Ngô Chí Trung
  • Tác giả: Nguyễn Thị Thúy Ngọc
  • Số trang: 159
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Bách khoa Hà Nội 2008
  Link Download
  http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/14776
  https://drive.google.com/uc?id=1OZTjm_Piba2qqhR-zowX0Ezs8Vu63E7L
  https://drive.google.com/uc?id=1vlgHm1rbYwoeCmp7O2mAqXbuZ8UoDfgt
   

Share This Page