Luận Án Tiến Sĩ Nghiên Cứu Mối Tương Quan Giữa Đặc Điểm Lâm Sàng Với Một Số Chỉ Số Sinh Lý Nội Sọ Ở Bệnh Nhân

Discussion in 'Chuyên Ngành Thần Kinh' started by quanh.bv, Oct 18, 2021.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  upload_2021-10-18_22-2-35.png
  Nghiên Cứu Mối Tương Quan Giữa Đặc Điểm Lâm Sàng Với Một Số Chỉ Số Sinh Lý Nội Sọ Ở Bệnh Nhân Chảy Máu Não Trong 5 Ngày Đầu
  - Luận án là một công trình có ý nghĩa khoa học, ý nghĩa thực tiễn lâm sàng, cần thiết và có tính thời sự. Luận án đã đi sâu nghiên cứu đánh giá áp lực nội sọ, áp lực tưới máu não và các mối liên quan với lâm sàng ở các bệnh nhân chảy máu não là thực tiễn rất quan trọng giúp cho các bác sỹ lâm sàng trong quá trình điều trị các bệnh nhân chảy máu não trong giai đoạn cấp đạt hiệu quả giảm tỷ lệ tử vong và tàn phế.
  - Xác định giá trị áp lực nội sọ, áp lực tưới máu não ở bệnh nhân chảy máu não. Khi xác định được giá trị áp lực nội sọ, áp lực tưới máu não tại các thời điểm giúp các bác sỹ lâm sàng đưa ra các quyết định điều trị làm giảm áp lực nội sọ và tăng tỷ lệ tưới máu não cho bệnh nhân.
  - Đánh giá mối tương quan giữa áp lực nội sọ, áp lực tưới máu não với điểm Glasgow, điểm NIHSS, huyết áp, tình trạng di lệch đường giữa trên phim chụp cắt lớp vi tính sọ não, thể tích chảy máu não và xác định mối liên quan giữa áp lực nội sọ và áp lực tưới máu não.
  - Đánh giá mối tương quan giữa áp lực nội sọ, áp lực tưới máu não với tình trạng ra viện.
  • Luận án tiến sĩ y học
  • Chuyên ngành Nội Thần kinh
  • Người hướng dẫn khoa học: GS.TS. Nguyễn Văn Chương
  • Tác giả: Lê Thị Bích Thủy
  • Số trang: 161
  • Kiểu file: DOC
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Học viện Quân y 2021
  Link Download
  http://luanvan.moet.edu.vn/?page=1.4&view=37950
  https://drive.google.com/uc?id=1tXj38ttirfmmKwP7E4kNIEGWOSEERgns
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   
  Last edited: Oct 18, 2021

Share This Page