Luận Văn Thạc Sĩ Nghiên Cứu Một Số Ảnh Hưởng Của Việc Nâng Mức Đảm Bảo Cấp Nước Cho Sản Xuất Nông Nghiệp

Discussion in 'Quy Hoạch Và Quản Lý Tài Nguyên Nước' started by nhandanglv123, Jan 17, 2019.

 1. nhandanglv123

  nhandanglv123 Moderator

  [​IMG]
  Nghiên Cứu Một Số Ảnh Hưởng Của Việc Nâng Mức Đảm Bảo Cấp Nước Cho Sản Xuất Nông Nghiệp Trong Mùa Kiệt Đến Vận Hành Khai Thác Công Trình Thủy Lợi Vùng Đồng Bằng Bắc Bộ
  Hơn 50 năm qua, các công trình thủy lợi cấp nước tưới cho nông nghiệp ở nước ta được thiết kế xây dựng đều có mức đảm bảo cấp nước không quá 75%. Theo TCXDVN 285:2002: Công trình thủy lợi - Các quy định chủ yếu về thiết kế, trong bảng 4.1 quy định các công trình thủy lợi được thiết kế với mức đảm bảo cấp nước tưới cho nông nghiệp là 75% và cho sinh hoạt từ 80% đến 95%. Hiện nay diện tích đất dành cho sản xuất nông nghiệp nước ta nói chung và vùng đồng bằng Bắc bộ nói riêng đang giảm dần do nhu cầu đất công nghiệp, đất thổ cư, đất đô thị hóa....
  • Luận văn thạc sĩ môi trường
  • Chuyên ngành Quy hoạch và quản lý tài nguyên nước
  • Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Lê Quang Vinh
  • Tác giả: Hoàng Chí Linh
  • Số trang: 127
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Trường Đại học Thủy Lợi 2010
  Link Download
  http://catalog.tlu.edu.vn/F/YEII24Q...set_number=000141&set_entry=002115&format=999
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page