Luận Án Tiến Sĩ Nghiên Cứu Một Số Biện Pháp Kỹ Thuật Phát Triển Cây Cao Su Ở Các Tỉnh Miền Núi Phía Bắc

Discussion in 'Chuyên Ngành Khoa Học Cây Trồng' started by quanh.bv, Nov 17, 2020.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Well-Known Member

  [​IMG]
  Luận án là công trình nghiên cứu khá toàn diện đối với nguồn gen cao su mới lai tạo và nhập nội được thử nghiệm tại vùng miền núi phía Bắc (13 dòng vô tính cao su phổ biến: IAN 873, RRIC 100, RRIC 121, GT1, RRIM 600, RRIM 712, RRIV 1, RRIV 106, RRIV 124, LT 74, VNg 77-2, VNg 77-4 , VNg 73-46 và 28 DVT cao su mới lai tạo trong nước). Luận án là công trình nghiên cứu đầu tiên tại Việt Nam tìm hiểu khả năng chịu lạnh của các giống cao su kết hợp đánh giá biểu hiện hình thái, đặc điểm giải phẫu lá và sự thay đổi các chỉ tiêu sinh lý hóa sinh trong quá trình chịu ảnh hưởng của điều kiện nhiệt độ thấp; thiết lập được hàm tương quan đa biến phản ánh mối liên hệ của chỉ số thiệt hại đối với một số chỉ tiêu giải phẫu lá (Y = 111,7 - 2,82*Biểu bì - 0,76*Mô dậu) và chỉ tiêu sinh lí, hóa sinh (Y = 14,7 + 49,8*Chla - 50,5*Chlb - 0,28*Car).
  • Luận án tiến sĩ nông nghiệp
  • Chuyên ngành Khoa học cây trồng
  • Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Nguyễn Văn Toàn, TS. Lê Văn Đức
  • Tác giả: Nguyễn Xuân Trường
  • Số trang: 242
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam 2020
  Link Download
  http://luanvan.moet.edu.vn/?page=1.32&view=35366
  https://drive.google.com/uc?id=1HGvtMPlNs_O26T0ZPa8xSNmh5077D8xi
   

Share This Page