Luận Án Tiến Sĩ Nghiên Cứu Một Số Đặc Điểm Cấu Trúc Rừng Và Đề Xuất Các Chỉ Tiêu Kinh Tế Kỹ Thuật Cho Phương Thức

Discussion in 'Chuyên Ngành Điều Tra Và Quy Hoạch Rừng' started by quanh.bv, Apr 12, 2021.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Nghiên Cứu Một Số Đặc Điểm Cấu Trúc Rừng Và Đề Xuất Các Chỉ Tiêu Kinh Tế Kỹ Thuật Cho Phương Thức Khai Thác Chọn Nhằm Sử Dụng Rừng Lâu Bền Ở Con Hà Nừng - Tây Nguyên
  Rừng giữ vai trò quan trọng không gì thay thế được trong nhiều lĩnh vực: Phòng hộ bảo vệ môi trường, duy trì cân bằng sinh thái, bảo vệ đa dạng sinh học, bảo tồn nguồn gen, tôn tạo cảnh quan, cung cấp nhiều loại lâm sản thiết yếu, quí giá... đáp ứng những nhu cầu cơ bản ngày một nâng cao của con người. Rừng luôn luôn gắn liên với đời sống con người. Loài người mãi mãi cần rừng, phải sử dụng rừng lâu bền
  Góp phần xác định một số đặc điểm cấu trúc rừng và vấn đề sử dụng rừng lâu bền trong phương thức khai thác chọn rừng tự nhiên ở Kon Hà Nừng. Đề xuất các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật cho phương thức khai thác chọn nhằm sử dụng rừng lâu bền ở Kon Hà Nừng
  • Luận án tiến sĩ Lâm nghiệp
  • Chuyên ngành Điều tra và quy hoạch rừng
  • Người hướng dẫn khoa học: GS. TS. Nguyễn Ngọc Lung, PGS. TS. Vũ Nhâm
  • Tác giả: Lê Sáu
  • Số trang: 176
  • Kiểu file: PDF-SCAN
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Lâm nghiệp 1996
  Link Download
  http://elib.vnuf.edu.vn/handle/123456789/8042
  https://nitroflare.com/view/9BA7ADA6B61749D
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page