Luận Án Tiến Sĩ Nghiên Cứu Một Số Đặc Điểm Huyệt Ủy Trung Và Ảnh Hưởng Của Điện Châm Huyệt Này Đối Với Bệnh Nhân

Discussion in 'Chuyên Ngành Y Học Cổ Truyền' started by thzfsdhdty, Aug 16, 2018.

 1. thzfsdhdty

  thzfsdhdty Member

  [​IMG]
  Nghiên Cứu Một Số Đặc Điểm Huyệt Ủy Trung Và Ảnh Hưởng Của Điện Châm Huyệt Này Đối Với Bệnh Nhân Yêu Cước Thống Thể Thận Hư
  1. Huyệt Ủy trung ở người trưởng thành bình thường là điểm chính giữa nếp lằn ngang vùng trám khoeo chân. Huyệt có hình dạng tròn ở trên bề mặt da với diện tích 14,86 1,61 mm2, có các đặc điểm: Nhiệt độ da vùng huyệt là 31,55 ± 0,33 0C, cường độ dòng điện qua da vùng huyệt là 112,15 6,44 A. Không có sự khác biệt về các chỉ số này ở hai bên cơ thể cũng như ở hai giới nam và nữ (p>0,05). Nhóm tuổi từ 19-30 và 31-40 có nhiệt độ da, cường độ dòng điện qua da cao hơn so với nhóm tuổi 41-60 (p<0,05).
  2. Huyệt Ủy trung ở bệnh nhân yêu cước thống thể thận hư có nhiệt độ da vùng huyệt là 30,54 ± 0,750C, cường độ dòng điện qua da vùng huyệt là 93,44 ± 10,01A, thấp hơn so với người trưởng thành bình thường (p<0,05) và sau điều trị bằng điện châm, các chỉ số này trở về gần với giá trị như ở người trưởng thành bình thường (p>0,05).
  • Luận án tiến sĩ y học
  • Chuyên ngành Y học cổ truyền
  • Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Lê Đình Tùng, PGS.TS. Nguyễn Bá Quang
  • Tác giả: Vũ Thái Sơn
  • Số trang: 163
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Y Hà Nội 2018
  Link Download
  http://luanvan.moet.edu.vn/?page=1.4&view=31505
  https://drive.google.com/uc?id=1C8IfDhPNP5DrRK-NkZ7ccNtvXvt8zdkl
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   
  Last edited by a moderator: Aug 17, 2019

Share This Page