Luận Án Tiến Sĩ Nghiên Cứu Một Số Đặc Điểm Lâm Sàng, Cận Lâm Sàng Và Nồng Độ NT-proBNP Với Tiên Lượng Tử Vong

Discussion in 'Chuyên Ngành Thần Kinh' started by quanh.bv, Feb 5, 2023.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  upload_2023-2-5_18-29-13.png
  Nghiên Cứu Một Số Đặc Điểm Lâm Sàng, Cận Lâm Sàng Và Nồng Độ NT-proBNP Với Tiên Lượng Tử Vong Sau Đột Qụy Não
  Thông qua nghiên cứu này chúng tôi thấy: Nồng độ NT-proBNP trung bình của nhóm nghiên cứu là 422,21 ± 709,20. Nồng độ NT-proBNP ở người bệnh nhồi máu não diện rộng cao hơn nhóm còn lại với p <0,001. Có mối liên quan giữa nồng độ NT-proBNP và tình trạng nặng của bệnh: Tình trạng bệnh càng nặng (điểm Glasgow càng thấp, điểm NIHSS càng cao), thì nồng độ NT-proBNP huyết thanh càng cao, sự khác biệt có ý nghĩa thống kê với p < 0,001. Nồng độ NT-proBNP ở nhóm tử vong (1019,47 ± 1232,47) cao hơn nhiều so với nhóm sống (311,59 ± 477,20), p < 0,001. Giá trị nồng độ NT-proBNP huyết tương trong tiên lượng tử vong ở người bệnh chảy máu não là trung bình (ROC là 0,717) và nhồi máu não là tốt (ROC là 0,851) với p < 0,001.
  • Luận án tiến sĩ y học
  • Chuyên ngành Thần kinh
  • Người hướng dẫn: PGS.TS Nguyễn Huy Ngọc, TS. Nguyễn Hồng Quân
  • Tác giả: Hoàng Đình Tuấn
  • Số trang: 167
  • Kiểu file: PDF_TRUE
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Viện Nghiên cứu Khoa học Y Dược lâm sàng 108 2022
  Link Download
  http://luanvan.moet.edu.vn/?page=1.4&view=41002
  https://drive.google.com/file/d/16WDlF0c2Rz31ZXvt84HTRCCm-Sa8oFeA
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page