Luận Văn Thạc Sĩ Nghiên Cứu Một Số Đặc Điểm Sinh Học Của Rắn Hổ Mang Chúa Ophiophagus Hannah (Cantor, 1836)

Discussion in 'Chuyên Ngành Quản Lý Tài Nguyên Rừng' started by quanh.bv, May 4, 2021.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Nghiên Cứu Một Số Đặc Điểm Sinh Học Của Rắn Hổ Mang Chúa Ophiophagus Hannah (Cantor, 1836) Trong Điều Kiện Nuôi Nhốt Tại Xã Vĩnh Sơn, Huyện Vĩnh Tường, Tỉnh Vĩnh Phúc
  Rắn Hỗ mang chúa Ophiophagus hannah (Cantor, 1836) là loài động vật hoang dã quí hiểm, có giá trị kinh tế cao. Theo quy định tại Nghị định số 32/2006/NĐ-CP, ngày 30/3/2006 của Chính phủ, ban hành Danh mục động vật rừng, thực vật rừng quý hiểm và chế độ quản lý bảo vệ. Hổ mang chúa thuộc nhóm các loài động vật hoang đã được ưu tiền bảo tổn cao nhất tại Việt Nam (Nhóm IB). Trên thế giới, Hỗ mang chúa bị hạn chế buôn bán quốc tế (loài thuộc Phụ lục 1I của Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vận hoang dã nguy cấp - CITES). Sách Đỏ Việt Nam 2007 xếp hạng Nguy cấp cao (CR)
  • Luận văn thạc sĩ lâm nghiệp
  • Chuyên ngành Quản lý tài nguyên rừng
  • Người hướng dẫn khoa học: TS. Đặng Tất Thế
  • Tác giả: Chu Ngọc Quân
  • Số trang: 87
  • Kiểu file: PDF-SCAN
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Lâm nghiệp 2010
  Link Download
  http://elib.vnuf.edu.vn/handle/123456789/9433
  https://nitroflare.com/view/5925BCEEE44B855
   

Share This Page