Luận Án Tiến Sĩ Nghiên Cứu Một Số Giải Pháp Đảm Bảo An Toàn Và Hiệu Quả Cho Lược Đồ Chữ Ký Số Kiểu EC-Schnorr

Discussion in 'Chuyên Ngành Tin Học' started by quanh.bv, Jul 10, 2023.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  upload_2023-7-10_16-54-21.png
  Nghiên cứu và đề xuất một số giải pháp đảm bảo an toàn và hiệu quả cho lược đồ chữ ký số kiểu EC-Schnorr. Cụ thể:
  - Nghiên cứu, đề xuất một biến thể của lược đồ chữ ký số EC-Schnorr nhằm hạn chế việc sử dụng lặp lại khóa bí mật tức thời trong quá trình tạo chữ ký, và cung cấp đánh giá an toàn cho lược đồ đề xuất. Lược đồ được đề xuất phù hợp sử dụng trong điều kiện bộ sinh khóa ngẫu nhiên yếu.
  - Khảo sát các tấn công dựa trên lý thuyết lưới lên các lược đồ chữ ký số để từ đó đề xuất tiêu chuẩn sinh khóa cho lược đồ chữ ký mới đề xuất.
  • Luận án tiến sĩ tin học
  • Chuyên ngành Kỹ thuật mật mã
  • Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Nguyễn Hồng Quang, TS. Nguyễn Quốc Toàn
  • Tác giả: Nguyễn Tiến Xuân
  • Số trang: 123
  • Kiểu file: PDF_TRUE
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Học viện Kỹ thuật mật mã 2022
  Link Download
  http://luanvan.moet.edu.vn/?page=1.13&view=39857
  https://drive.google.com/file/d/1iv1VaSCogmb44rbtblnvJPciu_5HfiSU
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page