Luận Án Tiến Sĩ Nghiên Cứu Một Số Giải Pháp Giảm Sự Cố Do Sét Cho Đường Dây Truyền Tải Điện Trên Không

Discussion in 'Chuyên Ngành Kỹ Thuật Điện' started by quanh.bv, Nov 14, 2020.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Xây dựng cơ sở lý thuyết và tính toán mô phỏng bằng chương trình tính toán quá độ điện từ EMTP/ATP cho tính toán quá điện áp sét trên đường dây truyền tải, trên cơ sở đó áp dụng chống sét van và các biện pháp khác nhằm nâng cao khả năng chống sét cho đường dây truyền tải. Cách mô hình hóa các phần tử, thông số của mô hình, các bước tính toán giải bài toán truyền sóng trong chương trình quá độ điện từ được thực hiện từ đó làm rõ ảnh hưởng của thông số đường dây, khoảng cách giữa các dây, điện trở suất của đất vv... đến quá điện áp sét bằng cách tiếp cận bằng dòng điện.
  • Luận án tiến sĩ điện điện tử
  • Chuyên ngành Kỹ thuật điện
  • Người hướng dẫn: TS. Phạm Hồng Thịnh, PGS.TS. Trần Văn Tớp
  • Tác giả: Ninh Văn Nam
  • Số trang: 149
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh 2020
  Link Download
  http://luanvan.moet.edu.vn/?page=1.12&view=35580
  https://drive.google.com/uc?id=1oLpfWXxpiRUL7w6NpCLGnyabGhp4Kq0D
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page