Luận Văn Thạc Sĩ Nghiên Cứu Một Số Giải Pháp Kỹ Thuật Để Duy Trì Và Phát Triển Bền Vững Nguồn Nước Trong Các Lưu Vực

Discussion in 'Quy Hoạch Và Quản Lý Tài Nguyên Nước' started by nhandanglv123, Jan 22, 2019.

 1. nhandanglv123

  nhandanglv123 Moderator

  [​IMG]
  Nghiên Cứu Một Số Giải Pháp Kỹ Thuật Để Duy Trì Và Phát Triển Bền Vững Nguồn Nước Trong Các Lưu Vực Sông Thuộc Tỉnh Tuyên Quang
  Trong những thập kỷ qua việc nghiên cứu các giải pháp kỹ thuật để duy trì và phát triển nguồn nước (DTVPTNN) tại các lưu vực sông của Việt Nam đã được thực hiện tương đối tốt và thu được những thành công lớn , phục vụ có hiệu quả cho sự phát triển kinh tế xã hội của từng thời kỳ. Công tác khảo sát, nghiên cứu, và đưa ra các giải pháp kỹ thuật để duy trì và phát triển nguồn nước như lập quy hoạch tưới tiêu , các phương án về phòng chống lũ, giảm nhẹ thiên tai...các lưu vực sông trên toàn quốc đã được chú ý từ những năm 60 của thế kỷ trước với mục tiêu trị thủy và khai thác sử dụng tổng hợp các lưu vực sông .
  • Luận văn thạc sĩ môi trường
  • Chuyên ngành Quy hoạch và quản lý tài nguyên nước
  • Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Lê Quang Vinh
  • Tác giả: Uông Đình Hoàng
  • Số trang: 90
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Trường Đại học Thủy Lợi 2010
  Link Download
  http://catalog.tlu.edu.vn/F/D9YF1EL...set_number=000131&set_entry=002204&format=999
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page