Luận Án Tiến Sĩ Nghiên Cứu Một Số Giải Pháp Nhằm Nâng Cao Hiệu Quả Sử Dụng Nguồn Sáng Trong Nghề Lưới Vây Xa Bờ

Discussion in 'Chuyên Ngành Nuôi Trồng Thủy Sản' started by quanh.bv, Oct 4, 2016.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Guest

  [​IMG]
  Nghiên Cứu Một Số Giải Pháp Nhằm Nâng Cao Hiệu Quả Sử Dụng Nguồn Sáng Trong Nghề Lưới Vây Xa Bờ Kết Hợp Ánh Sáng
  Trong những năm gần đây, nghề khai thác hải sản bằng lưới vây kết hợp ánh sáng phát triển khá mạnh cả về quy mô công suất và số lượng tàu thuyền. Vùng hoạt động của các tàu này lại tập trung chủ yếu ở các ngư trường truyền thống làm cho nguồn lợi thuỷ sản vùng này ngày càng suy giảm, mặc dù các địa phương đã có những biện pháp tích cực nhằm bảo vệ và phát triển nguồn lợi thuỷ sản. Sản lượng khai thác của nghề lưới vây kết hợp ánh sáng phụ thuộc nhiều yếu tố, ngoài yếu tố về điều kiện tự nhiên của vùng biển còn phụ thuộc vào cấu trúc ngcụ, phương tiện khai thác và phương pháp tổ chức khai thác. Trong các yếu tố ảnh hưởng đó, thì nguồn sáng dùng để tập trung cá đóng vai trò quan trọng, quyết định phần lớn đến hiệu quả đánh bắt.
  • Luận án tiến sĩ nông nghiệp
  • Chuyên ngành Nuôi cá biển và Nghề cá biển nước mặn lợ
  • Người hướng dẫn khoa học: TS. Thái Văn Ngạn, TS. Nguyễn Long
  • Tác giả: Nguyễn Đức Sĩ
  • Số trang: 230
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Nha Trang 2006
  Link Download
  http://tracuu.thuvientphcm.gov.vn:8081/Overview/2524/2681/4/2196/0/0/
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   
  Last edited by a moderator: Jul 23, 2017

Share This Page