Luận Văn Thạc Sĩ Nghiên Cứu Một Số Kỹ Thuật Khai Phá Dữ Liệu Cho Bài Toán Dự Đoán Rủi Ro Tín Dụng

Discussion in 'Chuyên Ngành Công Nghệ Thông Tin' started by nhandang123, Aug 9, 2016.

 1. nhandang123

  nhandang123 Guest

  [​IMG]
  Nghiên Cứu Một Số Kỹ Thuật Khai Phá Dữ Liệu Cho Bài Toán Dự Đoán Rủi Ro Tín Dụng
  Tổng quan khai phá tri thức từ dữ liệu và khai phá dữ liệu; trình bày bài toán dự đoán rủi ro tín dụng, thông tin về khoản vay và dữ liệu sử dụng cho bài toán; trình bày xử lý dữ liệu dự đoán rủi ro tín dụng và dự đoán rủi ro tín dụng bằng sử dụng cây quyết định và sử dụng phương pháp quy nạp luật; giới thiệu Support Vector Machine, đặc điểm và dự đoán rủi ro tín dụng bằng Support Vector Machine, đưa ra những đánh giá kết quả dự báo rủi ro tín dụng bằng SVM. Hiện nay có nhiều định nghĩa về khai phá dữ liệu: theo Witten [2] khai phá dữ liệu là quá trình khai phá các mẫu trong dữ liệu. Quá trình phải là tự động hoặc bán tự động. Các mẫu khám phá phải có ý nghĩa.
  • Luận văn thạc sĩ
  • Chuyên ngành Công nghệ thông tin
  • Người hướng dẫn khoa học: TS. Nguyễn Đức Dũng
  • Tác giả: Nguyễn Văn Toàn
  • Số trang: 84
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Quốc gia Hà Nội 2008
  Link Download
  http://dlib.vnu.edu.vn/iii/cpro/DigitalItemViewPage.external?lang=vie&sp=1007936
  https://drive.google.com/file/d/0BxR5dKUEC5RHFvVVJzSy16UFE
   
  Last edited by a moderator: Sep 25, 2017

Share This Page