Luận Văn Thạc Sĩ Nghiên Cứu Một Số Thuật Toán Gia Tăng Cho Việc Rút Gọn Các Thuộc Tính Trong Bảng Quyết Định

Discussion in 'Chuyên Ngành Khoa Học Máy Tính' started by quanh.bv, Feb 5, 2017.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Guest

  [​IMG]
  Nghiên Cứu Một Số Thuật Toán Gia Tăng Cho Việc Rút Gọn Các Thuộc Tính Trong Bảng Quyết Định Không Đầy Đủ
  Lý thuyết tập thô - do Zdzislaw Pawlak [10] đề xuất vào những năm đầu thập niên tám mươi của thế kỷ hai mươi - được xem là công cụ hữu hiệu để giải quyết các bài toán phân lớp, phát hiện luật…chứa dữ liệu không đầy đủ, không chắc chắn. Từ khi xuất hiện, lý thuyết tập thô đã được sử dụng hiệu quả trong các bước của quá trình khai phá dữ liệu và khám phá tri thức, bao gồm tiền xử lý số liệu, khai phá dữ liệu và đánh giá kết quả thu được. Rút gọn thuộc tính và trích lọc luật quyết định (luật phân lớp) là hai ứng dụng chính của lý thuyết tập thô trong khai phá dữ liệu. Rút gọn thuộc tính thuộc giai đoạn tiền xử lý dữ liệu còn trích lọc luật thuộc giai đoạn khai phá dữ liệu. Mục tiêu của rút gọn thuộc tính là loại bỏ các thuộc tính dư thừa nhằm tím tập con nhỏ nhất của tập thuộc tính điều kiện (tập rút gọn) mà bảo toàn thông tin phân lớp của bảng quyết định. Dựa trên tập rút gọn thu được, việc sinh luật và phân lớp đạt hiệu quả cao nhất.
  • Luận văn thạc sĩ khoa học máy tính
  • Chuyên ngành khoa học máy tính
  • Người hướng dẫn khoa học: GS.TS Vũ Đức Thi
  • Tác giả: Vũ Văn Tiệp
  • Số trang: 60
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Thái Nguyên 2015
  Link Download
  http://tailieudientu.lrc.tnu.edu.vn...trong-bang-quyet-dinh-khong-day-du-50923.html

   

Share This Page