Luận Văn Thạc Sĩ Nghiên Cứu Một Số Yếu Tố Ảnh Hưởng Đến Giá Đất Ở Tại Thành Phố Vinh, Giai Đoạn 2015 - 2016

Discussion in 'Chuyên Ngành Quản Lý Đất Đai' started by KeganKi, Sep 11, 2018.

 1. KeganKi

  KeganKi Member

  [​IMG]
  Nghiên Cứu Một Số Yếu Tố Ảnh Hưởng Đến Giá Đất Ở Tại Thành Phố Vinh, Giai Đoạn 2015 - 2016
  Công nghiệp hoá, hiện đại hoá và đô thị hoá lá xu hướng phát triển của mọi quốc gia trên thế giới. Ở Việt Nam, sau 30 năm (1986 - 2016) đổi mới nước ta đã đạt được những thành tựu quan trọng, đất nước bước vào thời kỳ phát triển mới, thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá. Với chính sách “mở cửa”, kinh tế Việt Nam bắt đầu chuyển đổi từ mô hình quản lý “kinh tế kế hoạch hóa tập trung” sang mô hình “kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”, cùng với sự chuyển đổi này những chính sách quản lý đất đai cũng được điều chỉnh để phù hợp với sự vận hành của thể chế kinh tế thị trường với sự quản lý của Nhà nước. Để đáp ứng kịp thời, phục vụ sự nghiệp Công nghiệp hóa, hiện đại hóa Kinh tế Việt Nam từng bước hội nhập sâu vào nền kinh tế khu vực và thế giới, đưa đất nước ngày càng phát triển và góp phần xây dựng, bảo đảm an ninh, quốc phòng, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ngày càng cải thiện. Mặt khác để đẩy mạnh quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa và đô thị hoá thì cần phải có những chính sách phù hợp để tạo nguồn thu cho ngân sách nhà nước, thúc đẩy sự hình thành và phát triển mạnh mẽ của thị trường nhà đất, mà trong đó việc thực hiện định giá đất là một trong những yếu tố chủ chốt không thể thiếu.
  • Luận văn thạc sĩ nông nghiệp
  • Chuyên ngành Quản lý Đất đai
  • Người hướng dẫn khoa học: TS. Vũ Thị Thanh Thuỷ
  • Tác giả: Lê Văn Hào
  • Số trang: 89
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Thái Nguyên 2017
  Link Download
  http://thuvien.tuaf.edu.vn/chitiet.aspx?item_id=12602
   
  Last edited by a moderator: Sep 21, 2018

Share This Page