Luận Án Tiến Sĩ Nghiên Cứu Mức Độ Ảnh Hưởng Môi Trường Của Hoạt Động Khai Thác Cát Và Nạo Vét Luồng Vùng Biển Ven Bờ

Discussion in 'Quản Lý Tài nguyên & Môi Trường' started by quanh.bv, Jun 11, 2022.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  upload_2022-6-11_0-11-25.png
  Nghiên Cứu Mức Độ Ảnh Hưởng Môi Trường Của Hoạt Động Khai Thác Cát Và Nạo Vét Luồng Vùng Biển Ven Bờ Hải Phòng
  Mục tiêu: 1) Đánh giá thực trạng, mức độ ảnh hưởng môi trường của hoạt động khai thác cát và nạo vét luồng hàng hải vùng biển ven bờ Hải Phòng 2) Đề xuất các giải pháp quản lý bảo vệ môi trường vùng biển ven bờ Hải Phòng.
  Đối tượng nghiên cứu: Các hoạt động nạo vét luồng hàng hải, gồm cả hoạt động nhận chìm có liên quan, khai thác cát và môi trường vùng biển ven bờ Hải Phòng chịu ảnh hưởng của các hoạt động này, cụ thể: sự thay đổi về địa hình, chế độ thủy động lực, vận chuyển bùn cát, biến động bồi xói, và lan truyền, phát tát các chất gây ô nhiễm trong quá trình khai thác cát, nạo vét luồng cũng như biến động các hệ sinh thái
  • Luận án tiến sĩ Môi trường
  • Chuyên ngành Quản lý Tài nguyên và Môi trường
  • Người hướng dẫn khoa học: PGS. TS. Trần Đình Lân PGS. TS. Đinh Văn Mạnh
  • Tác giả: Đỗ Gia Khánh
  • Số trang: 157
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Học viện Khoa học và Công nghệ 2022
  Link Download
  http://luanvan.moet.edu.vn/?page=1.13&view=39462
  https://drive.google.com/file/d/1Sf8YWlxqJgaMzerPR1or01JE9LqjFzs6
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page