Luận Án Tiến Sĩ Nghiên Cứu Nấm Botrytis Cinerea Gây Bệnh Thối Xám Trên Một Số Cây Trồng Tại Miền Bắc Việt Nam

Discussion in 'Chuyên Ngành Bảo Vệ Thực Vật' started by quanh.bv, Jul 15, 2021.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Luận án là công trình nghiên cứu về nấm Botrytis cinerea gây bệnh thối xám trên một số cây trồng tại miền Bắc Việt Nam tập trung vào các nội dung:
  Nội dung 1: Xác định nguyên nhân gây bệnh thối xám và phổ ký chủ của nấm B. cinerea trên một số cây trồng tại các vùng sinh thái khác nhau.
  Nội dung 2: Nghiên cứu sự đa dạng di truyền, đặc điểm sinh học và gây bệnh của nấm B. cinerea gây hại trên một số cây trồng tại các vùng sinh thái khác nhau.
  Nội dung 3: Nghiên cứu ảnh hưởng của biện pháp canh tác đến phát sinh, phát triển của bệnh thối xám trên dâu tây tại Mộc Châu-Sơn La.
  • Luận án tiến sĩ nông nghiệp
  • Chuyên ngành Bảo vệ thực vật
  • Người hướng dẫn khoa học: TS. Đặng Vũ Thị Thanh, TS. Trịnh Xuân Hoạt
  • Tác giả: Mai Văn Quân
  • Số trang: 202
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam 2021
  Link Download
  http://luanvan.moet.edu.vn/?page=1.32&view=37789
  https://drive.google.com/uc?id=1h9S4EcitO1jV3lXGBMnOO_ULZe6QiGcD
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page