Luận Văn Tốt Nghiệp Nghiên Cứu Nâng Cao Hiệu Quả Ương Nuôi Cá Nheo Mỹ (Ictalurus Punctatus) Từ Giai Đoạn Cá Hương

Discussion in 'Chuyên Ngành Nuôi Trồng Thủy Sản' started by nhandanglv123, Sep 9, 2018.

 1. nhandanglv123

  nhandanglv123 Moderator

  [​IMG]
  Nghiên Cứu Nâng Cao Hiệu Quả Ương Nuôi Cá Nheo Mỹ (Ictalurus Punctatus) Từ Giai Đoạn Cá Hương Đến Giai Đoạn Giống Tại Trung Tâm Giống Thủy Sản Nước Ngọt Miền Bắc - Phú Tảo - Thạch Khôi - Hải Dương
  Ngành Thuỷ sản là một ngành kinh tế kỹ thuật đặc thù bao gồm nhiều lĩnh vực hoạt động mang những tính chất công nghiệp, nông nghiệp, thương mại và dịch vụ, cơ cấu thành một hệ thống thống nhất có liên quan chặt chẽ và hữu cơ với nhau. Trong khi các ngành khai thác, đóng sửa tàu thuyền cá, sản xuất ngư lưới cụ, các thiết bị chế biến và bảo quản thuỷ sản trực thuộc công nghiệp nhóm A, ngành chế biến thuỷ sản thuộc nhóm công nghiệp B, ngành thương mại và nhiều hoạt động dịch vụ hậu cần như cung cấp vật tư và chuyên chở đặc dụng thuộc lĩnh vực dịch vụ thì nuôi trồng thuỷ sản lại mang nhiều đặc tính của ngành nông nghiệp. Vì vai trò ngày càng quan trọng của Ngành Thuỷ sản trong sản xuất hàng hoá phục vụ nhu cầu tiêu dùng thực phẩm trong nước và thu ngoại tệ, từ những năm cuối của thập kỉ 90, Chính phủ đã có những chú ý trong quy hoạch hệ thống thuỷ lợi để không những phục vụ tốt cho phát triển nông nghiệp mà còn tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển mạnh về nuôi trồng thuỷ sản, đặc biệt đối với vùng Đồng bằng Sông Cửu Long.
  • Luận văn tốt nghiệp Chăn nuôi
  • Chuyên ngành Nuôi trồng thủy sản
  • Người hướng dẫn khoa học: TS. Hoàng Hải Thanh, ThS. Lê Ngọc Khánh
  • Tác giả: Bùi Phương Thảo
  • Số trang: 59
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Thái Nguyên 2017
  Link Download
  http://thuvien.tuaf.edu.vn/chitiet.aspx?item_id=12955
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page