Luận Án Tiến Sĩ Nghiên Cứu Nâng Cao Năng Suất Chất Lượng Một Số Dòng Lúa Kháng Bệnh Bạc Lá Bằng Phương Pháp Đột Biến

Discussion in 'Di Truyền Và Chọn Giống Cây Trồng' started by quanh.bv, Jun 13, 2020.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Nghiên Cứu Nâng Cao Năng Suất Chất Lượng Một Số Dòng Lúa Kháng Bệnh Bạc Lá Bằng Phương Pháp Đột Biến Và Chỉ Thị Phân Tử
  Trên cơ sở các kết quả thu được, luận án đã khẳng định tính hiệu quả của việc kết hợp phương pháp đột biến và chỉ thị phân tử trong cải tiến giống cây trồng, từ đó tạo cơ sở để các nhà chọn giống đột biến khác có thể nghiên cứu và áp dụng. Luận án cũng đã phân tích được sai khác giữa các dòng đột biến ở mức độ phân tử thông qua nghiên cứu đánh giá bằng chỉ thị SSR và giải trình tự gen.
  Đóng góp thực tiễn quan trọng nhất của luận án là 5 dòng lúa đột biến triển vọng kháng bạc lá, năng suất cao (6- 7 tấn/ha), một số chỉ tiêu chất lượng được cải thiện so với đối chứng. Thêm vào đó, sản phẩm trung gian bao gồm 52 dòng đột biến có ý nghĩa cho chọn giống sẽ là nguồn vật liệu giá trị, có thể được khai thác, sử dụng cho các mục đích chọn tạo giống khác nhau.
  • Luận án tiến sĩ nông nghiệp
  • Chuyên ngành Di truyền Chọn giống cây trồng
  • Người hướng dẫn khoa học: GS.TS. Lê Huy Hàm
  • Tác giả: Nguyễn Thị Hồng
  • Số trang: 168
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam 2020
  Link download
  http://luanvan.moet.edu.vn/?page=1.32&view=34907
  https://drive.google.com/uc?id=1PjJ0P3J23UjRtsFFMRoRCHKHkLmzkN2n
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page