Luận Án Tiến Sĩ Nghiên Cứu Năng Lực Cạnh Tranh Của Ngành Đường Mía Việt Nam Trong Điều Kiện Hội Nhập Kinh Tế

Discussion in 'Chuyên Ngành Kinh Tế Công Nghiệp' started by quanh.bv, Mar 17, 2021.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Trình bày luận cứ cơ bản về năng lực cạnh tranh của ngành mía đường trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế. Phân tích năng lực cạnh tranh của ngành đường mía ở Việt nam, chỉ ra những thành tựu hạn chế và nguyên nhân hạn chế năng lực cạnh tranh của ngành đường mía trong tiến trình hội nhập kinh tế thế giới và khu vực; Nêu định hướng, giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành đường mía trong những năm tới
  • Luận án tiến sĩ kinh tế
  • Chuyên ngành kinh tế công nghiệp
  • Người hướng dẫn khoa học: TS. Nguyễn Đại Thắng GS. TS. Mai Ngọc Cường
  • Tác giả: Nguyễn Hữu Điệp
  • Số trang: 107
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Bách khoa Hà Nội 2008
  Link Download
  http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/14353
  https://drive.google.com/uc?id=1oo8pE8MVxici5yxadQ6-eOUqRfnvKiSS
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page