Luận Án Tiến Sĩ Nghiên Cứu Ngữ Nghĩa Tính Toán Của Từ Ngôn Ngữ Và Ứng Dụng Vào Việc Xây Dựng Hệ Mờ Tối Ưu

Discussion in 'Chuyên Ngành Cơ Sở Toán Học Cho Tin Học' started by quanh.bv, Jul 4, 2016.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Guest

  [​IMG]
  Nghiên Cứu Ngữ Nghĩa Tính Toán Của Từ Ngôn Ngữ Và Ứng Dụng Vào Việc Xây Dựng Hệ Mờ Tối Ưu Dựa Trên Luật
  Chúng ta biết rằng con người nhận biết thế giới thực, giao tiếp với nhau, tư duy lập luận để làm các quyết định dựa trên công cụ nền tảng là ngôn ngữ tự nhiên và cơ sở tri thức được biểu diễn dưới dạng mệnh đề ngôn ngữ. Các mệnh đề này được hình thành trong quá trình tồn tại và phát triển của con người. Lịch sử phát triển của xã hội loài người cho thấy, ngôn ngữ của con người là một công cụ đủ để nhận biết thế giới thực, làm quyết định và giải quyết hiệu quả các vấn đề phát sinh trong cuộc sống hàng ngày. Do thế giới thực là vô hạn trong khi ngôn ngữ tự nhiên của con người lại hữu hạn, vì vậy các từ ngôn ngữ mà con người dùng để nhận thức thế giới thực thường có ngữ nghĩa mờ, không chắc chắn và có tính mơ hồ.
  • Luận án tiến sĩ Toán học,
  • Chuyên ngành Cơ sở Toán học cho Tin học
  • Người hướng dẫn khoa học: PGS.TSKH. Nguyễn Cát Hồ và PGS.TS Nguyễn Văn Long
  • Tác giả: Hoàng Văn Thông
  • Số trang: 131
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Học viện Khoa học và Công nghệ 2016
  Link Download
  http://luanvan.moet.edu.vn/?page=1.13&view=26234

  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page